Produkcja jest wymagającym rodzajem prac, w którym trzeba przestrzegać wszystkich norm odnośnie utrzymania czystości.

Firma produkcyjna, a raczej jej właściciel ma obowiązek zapewniać swoim pracownikom dostęp do określonych środków czystości. Co prawda, kodeks pracy nie określa w jasny sposób, jaki typ środków czystości ma znaleźć się w zakładzie. W tym celu, w zakładach produkcyjnych wykorzystuje się wiele różnorodnych urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz środków higieny:

  • Prysznice,
  • Umywalnie,
  • Szatnie,
  • Pomieszczenia do prania i odkażania obuwia.

Dodatkowo, każdy pracownik musi mieć zapewniony ręcznik, mydło, środki odkażające i dezynfekujące. Zabrudzenia, jakie mogą powstać podczas pracy, mogą być różne – każde stanowisko wymaga bowiem użycia innych środków. Stolarze, lakiernicy, osoby zatrudnione w zakładzie utylizacji oraz ci, którzy narażeni są na kontakt z trującymi substancjami, muszą szczególnie dbać o higienę osobistą w czasie pracy. Obecne w zakładzie środki czystości są przeznaczone dla każdego pracownika. Stosuje się je wyłącznie na terenie zakładu.

Trzeba dodać, że niedopuszczalne jest wypłacanie ekwiwalentu w zamian za konieczność dostarczenia środków czystości. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie czystości bezpieczeństwa każdemu pracownikowi.

Jak środki BHP je poprawiają?

Środki, które zapewniają utrzymanie ciała w czystości, minimalizują ryzyko zakażeń, zatruć i pogorszenia się stanu naszej skóry. Wszelkie środki czystości, jakie dostarczane są w miejsca pracy, muszą być odpowiednio dobierane. Pracodawca musi zapewnić oprócz mydła, środki dezynfekcji rąk, często prysznice i inne. W zależności od stanowiska i ilości pracowników, pracodawca musi dostarczać określoną ilość i typ środków higieny osobistej. Stopień zanieczyszczenia ciała również należy do podstawowych kryteriów.

Wiele jest grup, do których przypisywane są konkretne zawody. Wykonywane przez nas czynności na produkcji powodują zabrudzenie w większym stopniu. Z tego też powodu, pracownicy zakładów muszą mieć możliwość pozbycia się brudu, który przylega nie tyko do rąk, ale również do twarzy i włosów. Często, pracownicy produkcji muszą myć całe ciało niejeden raz w ciągu całego dnia.

Korzystanie ze środków higieny osobistej oraz urządzeń sanitarnych na terenie zakładu, pozwala wyeliminować ryzyko związane z zakażeniem lub infekcjami skóry, wywołanymi np. przez chemiczne środki stosowane na produkcji.

Pomieszczenia, jakie przeznaczone są do pozbywania się zabrudzeń (umywalnie, natryski), służą pracownikom zazwyczaj tylko pod koniec zmiany. Częstsze mycie rąk lub twarzy odbywa się regularnie, około co godzinę. Pracownicy, korzystając z umywalek i mydła lub płynu do dezynfekcji, mogą dalej bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Warto również dodać, że wielu pracowników przemysłu ma zapewnioną specjalną odzież ochronną, szytą na miarę. Odzież, oprócz niezbędnych środków czystości, dodatkowo zapewnia ochronę i minimalizuje ryzyko zabrudzenia.