Wydaje się oczywiste zachowanie bezpieczeństwa w zawodach niebezpiecznych. Kiedy myśli się o zasadach BHP nasuwają się od razu zawody takie jak mechanik, górnik czy elektryk. Jednakże zapisy BHP odnoszą się także zasady pracy w biurze i to nie koniecznie przy komputerze.

Biurowa praca a zasady BHP

Praca w biurze związana jest z długotrwałą pozycją siedzącą. Przebywanie przez dłuższy czas w tej pozycji może prowadzić do powstania wielu dolegliwości. Jak każde dolegliwości zarówno wynikłe z niewygodnej i nie właściwej pozycji a także dolegliwości ze wzrokiem, znacznie obniżają komfort i jakość pracy oraz życia zatrudnionego Co zatem powinien zrobić pracodawca by podnieść efektywność swoje pracownika i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy?

Żeby zatrudnionym pracowało się lepiej

W pierwszej kolejności pracodawca, musi poinformować każdego pracowników w zakresie wszystkich aspektów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na określonym stanisławowsku a także o wynikach oceny warunków pracy. Kolejnym ważnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest wysłanie każdego pracownika na szkolenie BHP. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom biurowym naprzemienną pracę tak by praca z monitorem ekranu komputerowego była przerwana innymi czynnościami, które pozwolą odpocząć oczom i zmienić pozycje ułożenia ciała. Zapewnione powinny być przerwy o długości 5 minut na godzinę pracy z komputerem. przerwy te powinny być wliczone w czas pracy. Warto zadbać o profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz w sytuacji gdy stan pacjenta tego wymaga i wykażą to profilaktyczne badania zadbać o okulary korekcyjne dla pracownika, któremu sa one niezbędne do pacy przy monitorze.