Odzież robocza a BHP

Odzież robocza a BHP

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swojemu pracownikowi odpowiedniej odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej. Pracownik nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. W wielu zawodach nie jest wręcz możliwym wykonywania obowiązków bez właściwej odzieży...